Ενδιαφέροντα Θέματα

Ψηφιοποίηση Χειρογράφων Ιεράς Μονής Σινά

Η Ιερά Μονή Σινά έλαβε σημαντική επιδότηση για να ψηφιοποιήσει το θησαυρό χειρογράφων της βιβλιοθήκης της. Υλικό βαρύνουσας σημασίας προγενέστερων βιβλικών κειμένων, αγνώστων μέχρι πρόσφατα, έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Το έργο είναι συναρπαστικό και η διαδικτυακή παρουσίαση πολύ ενδιαφέρουσα.

Ακολουθεί ο σχετικός υπερσύνδεσμος της βιβλιοθήκης,όπου εισάγετε το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στη συνέχεια, έχετε πρόσβαση στοψηφιακό υλικό – 150 διαφάνειες – που αξίζει να δείτε.
http://login.icohere.com/vploc?pnum=VMU32048

Καθηγητής Ε. Ι. Γιαννακουδάκης
Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Tel. +30-210-8203355
http://www.aueb.gr/Users/yannakoudakis/greek/
eyan@aueb.gr