4 Οκτωβρίου 2018 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΝΕΑ

Γενική Συνέλευση των Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας (14-16/10/2018)

Κατά την Γενική Συνέλευση των Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια μεταξύ 14 – 16 Οκτωβρίου 2018 θα παρευρεθούν τα ακόλουθα μέλη του Ελληνικού Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης:

Mr A. Zaimis

Mrs Zaimis

Mrs C. Sofianou

Prof. S. Kamalakis

Prof. Hoda El Khouly

Prof. C. Phili

Prof. G. Nikolopoulos

Mrs A. Karmiri

Share: