Αγγελής Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Πτυχιούχος Νομικής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στο Παν/μιο Paris II κατά τα έτη 1980-1989. Έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A (Master) στο δημόσιο δίκαιο και ανακηρύχθηκε Κρατικός Διδάκτωρ (Doctorat d’Etat) στη Φιλοσοφία του Δικαίου.

Δίδαξε ως Αναπληρωτής Καθηγητής επί συμβάσει (ΠΔ 407/1981) στο Παν/μιο Θεσσαλίας (2001-2007) το μάθημα της Φιλοσοφίας των Τεχνικών Επιστημών και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008-2011) Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Πολιτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία του Δικαίου.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Εν ενεργεία δικηγόρος Παρά Αρείω Πάγω από το έτος 1989 έως σήμερα.

Share: