ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζαΐμης Ανδρέας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιούφας Δημήτριος, Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ρακιντζής Λέανδρος, Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καμαλάκης Σπύρος, Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σοφιανού Αικατερίνη, ΜΕΛΟΣ
Νικολόπουλος Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ
Χόντα Ελ Χούλι, ΜΕΛΟΣ
Ζαΐμη Τζίντζερ, ΜΕΛΟΣ
Καπαϊτζής Δημήτριος, ΜΕΛΟΣ
Φίλη Χριστίνα, ΜΕΛΟΣ
Σπυροπούλου Μερόπη, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Καρμίρη Αδαμαντία, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μηλοπούλου Αναστασία,ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αγγελής Νικόλαος, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ