ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζαΐμης Ανδρέας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ρακιντζής Λέανδρος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καμαλάκης Σπύρος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ
Σοφιανού Αικατερίνη, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καπαϊτζής Δημήτριος, ΜΕΛΟΣ
Νικολόπουλος Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ
Ζαΐμη Τζίντζερ, ΜΕΛΟΣ
Χόντα Ελ Χούλι, ΜΕΛΟΣ
Φίλη Χριστίνα, ΜΕΛΟΣ
Σπυροπούλου Μερόπη, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Καρμίρη Αδαμαντία, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Μηλοπούλου Αναστασία,ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αγγελής Νικόλαος, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ