4 Οκτωβρίου 2018 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΝΕΑ

Γενική Συνέλευση των Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας (14-16/10/2018)

Κατά την Γενική Συνέλευση των Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια μεταξύ 14 – 16 Οκτωβρίου 2018...

Read more